Newport Mind / Casnewydd Mind
Text size A A A
Call 01633 258741

Ochr-yn-Ochr Cymru: Cymorth gan Gymheiriaid yn Eich Cymuned

I lawer ohonon ni gall celf a chrefft, chwaraeon neu grwpiau hunangymorth wneud gwahaniaeth mawr i'n bywydau – gall rhywbeth mor syml â bore coffi rheolaidd hyd yn oed helpu.

Gall grwpiau fod yn ffordd wych o gysylltu â phobl sydd wedi cael profiadau tebyg i ni – a gall hyn roi hwb go iawn i'n hiechyd meddwl. Rydyn ni'n galw hyn yn gymorth gan gymheiriaid. 


Hyfforddiant a grantiau am ddim

Os ydych chi'n rhan o sefydliad neu grŵp cymunedol sy'n cynnig cymorth gan gymheiriaid – neu'n meddwl am ddechrau grŵp – gallwn ni eich helpu i ddechrau arni.

Diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru a Mind Cymru, rydyn ni'n cynnal cyfres o sesiynau hyfforddiant a rhwydweithio am ddim lle gallwch chi weld sut mae eraill wedi rhedeg grwpiau yn llwyddiannus. Gallwch chi hefyd ddod o hyd i gymorth gan eraill yn eich ardal.

Rydyn ni hefyd yn cynnig grantiau bach i'ch helpu i ddechrau arni. Gallai'r arian hwn gael ei ddefnyddio ar gyfer pethau fel llogi lleoliad, taflenni, deunyddiau ar gyfer gweithgareddau, ymhlith llawer o bethau eraill.  


Pwy sy'n gallu cymryd rhan?

  • Unrhyw un sy'n gysylltiedig â rhedeg grŵp cymunedol lle mae cymorth gan gymheiriaid.
  • Unrhyw un sydd â diddordeb mewn sefydlu grŵp cymorth gan gymheiriaid.
  • Sefydliadau sydd am gefnogi pobl i redeg grŵp cymorth gan gymheiriaid.
  • Rhaid i'ch sefydliad neu grŵp fod wedi ei leoli yn Nghasnewydd neu Sir Fynwy. 

Hyfforddiant

Dysgwch am weithgareddau ymarferol a syniadau am sut i sicrhau bod grwpiau'n rhedeg yn ddidrafferth, yn ogystal â sut i ddelio â phroblemau pan fyddan nhw'n codi.

Hyfforddiant nesaf: 

dydd Iau 11 Gorffennaf, 09.30-12.00, Mind Casnewydd

dydd Llun 5 Awst, 16.30-18.00, Mind Casnewydd

dydd Iau 3 Hydref, 13.30-16.00, Mind Casnewydd

dydd Llun 13 Ionawr, 10.00-12.00, Mind Casnewydd

dydd Iau 5 Mawrth 2020, 13.30-15.30, Mind Casnewydd

Os hoffech chi ddod i'r sesiynau, cysylltwch â ni ar 01633 258741 neu anfonwch e-bost at enquiries@newportmind.org


Rhwydweithio

Cyfle gwych i gwrdd â phobl newydd a rhannu profiadau o gymorth gan gymheiriaid. Bydd pob digwyddiad yn trafod pynciau gwahanol ac yn cynnwys siaradwyr gwadd.


Grantiau bach

Yn ein digwyddiadau hyfforddiant a rhwydweithio, bydd cyfle i chi ddarganfod mwy am sut i wneud cais am grant o hyd at £250 i roi cymorth i'ch grŵp.

Ffurflen Gais am Grant Cymorth gan Gymheiriaid

Taflen Wybodaeth Grant Cymorth gan Gymheiriaid


Y prosiect

Mae Ochr-yn-Ochr Cymru yn brosiect ar y cyd rhwng Mind Cymru a changhennau Mind lleol yng Nghymru i helpu pobl i deimlo'n hyderus yn rhoi cymorth o ansawdd uchel gan gymheiriaid. Mae Llywodraeth Cymru yn ei gefnogi.